Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng Tập đoàn ICOGroup không chỉ vượt qua khó khăn mà còn vững vàng vượt qua cơn “bão Covid-19” khi giúp trên 1.200 du học sinh xuất cảnh giữa mùa dịch.