Tư vấn
Email

icothanhhoa@gmail.com

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng Trưởng nhóm tuyển sinh

ICO Thanh Hóa (Công ty CP Nhân lực Hucenco) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn ICOGroup, Tập đoàn hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và cung ứng nhân lực...

Thông báo tuyển dụng cán bộ tuyển sinh

ICO Thanh Hóa (Công ty CP Nhân lực Hucenco) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn ICOGroup, Tập đoàn hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và cung ứng nhân lực...

Tuyển dụng gấp giáo viên tiếng Hàn

ICO Thanh Hóa (Công ty CP Nhân lực Hucenco) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn ICOGroup, Tập đoàn hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và cung ứng nhân lực...

Thông báo tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn

ICO Thanh Hóa (Công ty CP Nhân lực Hucenco) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn ICOGroup, Tập đoàn hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và cung ứng nhân lực...

ICO Thanh Hóa tuyển dụng gấp Giáo viên tiếng Đức

ICO Thanh Hóa (Công ty CP Nhân lực Hucenco) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn ICOGroup, Tập đoàn hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và cung ứng nhân lực...

ICO Thanh hóa tuyển dụng Trưởng phòng Tuyển dụng XKLĐ

Để phục vụ hoạt động mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần tuyển vị trí: Trưởng Phòng Tuyển Dụng ngành XKLĐ. Độ tuổi và trình độ: Từ 25 - 45....